โซลูชันอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ทดสอบและวิเคราะห์
$ 938.19 ล้าน
อุปกรณ์ทดสอบและวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่คุ้มค่าถูกนำเข้าโดยฝรั่งเศสในปี 2017

ในประเทศ

ฝ่ายขายและบริการ

ที่กำหนดเอง

การสนับสนุนทางเทคนิค

รวดเร็ว

เวลาตอบสนอง