โซลูชันอุตสาหกรรม

ระบบไฟฟ้า
$ 0.24 พันล้าน
Transformers มูลค่าถูกนำเข้าโดยฝรั่งเศสในปี 2017

รวดเร็ว

การสนับสนุนการบริการลูกค้า

ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

การติดตั้งเพิ่มเติมและการปรับปรุงให้ทันสมัย

ปกติ

การเยี่ยมชมการให้บริการที่สำคัญ