โลกาภิวัตน์, ประยุกต์

เราคือแพลตฟอร์มการจัดหาแหล่งอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ B2B ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย