โลกาภิวัตน์, ประยุกต์
เราคือแพลตฟอร์มการจัดหาแหล่งอุตสาหกรรมและธุรกิจโลกาภิวัตน์ B2B ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

การซื้อระหว่างประเทศ

การซื้อระหว่างประเทศทำได้ง่ายและปราศจากความเสี่ยง

การขายระหว่างประเทศ

เริ่มขายเชิงรุกในตลาดชั้นนำ

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาทั่วโลกสำหรับธุรกิจของคุณ

โซลูชันอุตสาหกรรม

ผู้ขายมากกว่า 5000 รายจาก 45+ อุตสาหกรรมและกำลังเติบโต

WinSights

การวิเคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วโลกข่าวอินโฟกราฟิกความคิดเห็นบทสัมภาษณ์และอื่น ๆ ....